ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Морето е в сърцата ни...

Сдружение Приятели на Морето – Бургас

Е учредено на 16.01.2013 година с цел да осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в постигане на развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, физическата култура и опазване на околната среда на черноморското крайбрежие.