ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Почистване на морското дъно
край Моста в Бургас, Октомври 2021

На 31 Октомври 2021 г., водолази от СНЦ “Приятели на Морето – Бургас”, както и приятели от страната, отбелязвайки международния ден на Черно Море, извършиха повторно почистване на морското дъно около Моста в гр. Бургас.

Инициативата е втората и финална част от възложената обществена поръчка по договор 04-00-186(5)/21.07.2021, където изпълнител е СНЦ “Приятели на Морето Бургас”.

В 11:30 сутринта в неделя, въпреки лошите метеорологични условия, 13 водолаза претърсиха дъното около Моста в Бургас и извадиха голямо количество отпадъци част от които – гуми, пластмаси и строителни отпадъци.

Преди 25 години на този ден шестте държави с излаз на Черно Море се обединяват в обща кауза за неговото опазване.

Екоакцията е част от проект на Община Бургас „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, който се изпълнява в партньорство с Фондация „Шанс за децата и природата на България“ и НПО „The Blue Army“ – Исландия.
Финансирането му е по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. С дейностите по проекта се цели подобряване на екологичният статус на морските води в Бургаския залив и повишаване на обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

Събитието бе отразено от BTV.