ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Почистване на морското дъно
край Моста в Бургас, Август 2021

На 01 Август 2021 г., водолази от СНЦ “Приятели на Морето – Бургас”, както и приятели от страната извършиха почистване на морското дъно около Моста в гр. Бургас.

Инициативата е първата част от възложената обществена поръчка по договор 04-00-186(5)/21.07.2021, където изпълнител е СНЦ “Приятели на Морето Бургас”.

В 10:30 сутринта в неделя, 24 водолаза претърсиха дъното около Моста в Бургас и извадиха огромно количество отпадъци част от които – машинки за подстригване, автомобилни гуми, дрон и касов апарат. В сравение с минали години, дъното е значително по-замърсено споделят членовете на сдружението.

Екоакцията е част от проект на Община Бургас „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, който се изпълнява в партньорство с Фондация „Шанс за децата и природата на България“ и НПО „The Blue Army“ – Исландия.
Финансирането му е по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. С дейностите по проекта се цели подобряване на екологичният статус на морските води в Бургаския залив и повишаване на обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

Събитието бе отразено от BNT 1