ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Първи етап от проект
“Повишаване на знанията за морската околна среда
за устойчиво управление на морските ресурси
и постигане целите на син растеж”

След извършено обследване на множество точки в акваторията на община Бургас, по проект “Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж”, общината с помощта на ROV установи няколко зони с повишена концентрация на отпадъци. Почистването на установените зони бе възложено на СНЦ “Приятели на Морето – Бургас” по Договор 08-00-1424(4)/31.05.2021г, като то трябва да бъде извършено на четири етапа.

Като първи етап от сключения договор, Община Бургас възложи следните две точки за почистване:

  • Първо корабно място в района на “Морска Гара” Бургас;
  • Района на лодкостоянките на пристанище “Ченгене Скеле”.

На 16.04.2022 членове на сдружението извършиха почистване на първо корабно място в района на “Морска Гара” Бургас като извадиха значително количество отпадъци, обозначени от възложителя.

На 17.04.2022 въпреки лошите метеорологични условия, членове на сдружението извършиха почистване на района на лодкостоянките на пристанище “Ченгене Скеле”, като с тази дейност бе изпълнен първия етап от Договор 08-00-1424(4)/31.05.2021г., между СНЦ “Приятели на Морето – Бургас” и Община Бургас.