ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Републиканско състезание по подводни спортове
„Златният делфин” 2022

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” – БУРГАС Наредба за Републиканското състезание по подводни спортове „Златният делфин” 2022 Състезанието ще се проведе в гр. Бургас на плувен комплекс „ФЛОРА“ на 11 и 12.06.2022 г.. Съдийството е поверено на съдии от БНАПД, с главен съдия – Чавдар Кумчев -до участие се допускат състезатели от учебни водолазни центрове, водолазни и плувниклубове, професионални водолази, а също и отделни индивидуални участници. -дисциплините ще се проведат съгласно правилника на CMAS при следната програма:

І. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

А – момичета и момчета, родени 2011г. и по малки 

В – момичета и момчета, родени 2009-2010 г. 

С – момичета и момчета, родени 2006-2007-2008г. 

D – жени и мъже, родени 2005 и по-големи/open/ 

І. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА 

11 ЮНИ 

1.11.00 – Техническа конференция – представяне на документи от водача илисъстезателя

2.12.00 – Откриване на Първенството

3.12.15 – 17.00 ч.

200 м. плуване с плавници по повърхността – D възр.група жени/мъже

200 м. плуване с плавници по повърхността – С възр.група девойки/юноши

200 м. плуване с плавници по повърхността – A + В възр.група момичета/момчета

100 м. плуване с апарат под вода – D възр.група жени/мъже – OPEN 25 м. апнея – A + В възр.група момичета/момчета 

50 м. апнея – С възр.група девойки/юноши 

50 м. апнея – D възр.група жени/мъже – OPEN 

/Състезателите ползват плавници– моно или стерео по избор/ 

4.Класирането е по възрасти, КОМПЛЕКСНО /сбора от точки/ от двете дисциплини иотборно.Състезателите, участващи в OPEN възрастова група и плували 50 м апнея въввъзрастовата си група, се класират с постижението си от това плуване.

5.Точки, които се начисляват, според заеманото място: І място – 10т., ІІ място – 8т., ІІІмясто –6т., ІV място – 5т., Vмясто – 4т., VІ място – 3т., VІІ място – 2т., VІІІ място– 1т.

6.Класиралите се на първите три места по възрасти получават грамоти и медали.

7.Класиране: 50 м „Апнея” – мъже и жени над 16 години /плавници – моно или стерео/200 м. „Плуване с плавници по повърхността”– мъже и жени над 16 години /плавници –моно или стерео/ и 100 м. плуване с апарат под вода – за „Купата на Емил Попов” -комплексно.

12 ЮНИ 

8.9:00 – 10:15

100 м. с препятствия –дайвинг – D /за сертифицирани водолази/

/плавници –стерео, промишлен, или свободен образец съгласно КМАС/

9.10:30 – 11:15

300 м. комбинирано –дайвинг – D /за сертифицирани водолази/

10.11:30

Търсене на предмети при нулева видимост – D /за сертифицирани водолази/ – Купа „Жан Тушанов“ 

/плавници –стерео, промишлен, или свободен образец съгласно КМАС/ 

В дайвинг дисиплините участниците използват водолазни апарати 10 – 12 л., заредени на 200 атм., водолазни жилетки, плавници и маски, базови комплекти – промишлен образец. В дисциплините – 100 м. плуване с апарат под вода, дайвинг с препятствия – 100 м. и 300 м. дайвинг комбинирано се допускат само правоспособни водолази, доказващи го със съответния водолазен сертификат. Всички състезатели подписват декларация за здравословното си състояние. 

Транспортът, храната и нощувките са за сметка научастниците. Наградите са осигурени от Генералния спонсор на състезанието. 

Организаторите осигуряват екипировката, включваща – водолазни апарати и регулатори, водолазни жилетки, баластни колани с тежести . Зареждането на водолазните апарати се осигурява от организаторите. 

Заявки за участие се приемат до 08.06.2022 г. на адрес: [email protected] 

Държавното първенство се провежда с Генерален спонсор фирма „СИНХРОН” ООД официален представител на BEUCHAT и SEAC SUB за България. 

СЪДИИ: 

 1. Гл. Съдия – Чавдар Кумчев
 2. Информатор – Д-р Никола Шопов
 3. Гл. секратар: изготвяне ная стартов лист, класиране – точки – Райна Иванова;
 4. Секретариат: стартов лист, протоколи, размножаване , поставяне на инф табло;
 5. Стартер –
 6. Помощник стартер- извеждане и проверка на състезателите по коридори;
 7. Старши времеизмервач;
 8. Времеизмервачи;
 9. Подводни съдии за неделя – 3 човека;
 10. Съдия по пристигане;
 11. Съдия по обръщане;
 12. Медицинско осигуряване – Д-р Никола Шопов;