ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Семинар по водолазна медицина с
проф. д-р Никола Шопов 14 Май 2022 г.

На 14.05.2022 г. се проведе ежегоден семинар по водолазна медицина, воден от проф. д-р Никола Шопов.

Д-р Шопов събира опита на военен лекар и на практикуващ водолаз. Специализирал е Хипербарна медицина в Италия. Автор на десетки публикации и статии в международни и наши списания. Член на Италианската асоциация по подводна и хипербарна медицина (SIMSI), DAN – Diver Alert Network и Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Притежава дългогодишен опит при работа с водолази в барокамера.

Семинарът протече в две части. Преди обед беше разгледана темата “Кислородът – източник на живот и скрита опасност за водолазите”, а след обедната почивка – “Гмуркане с обогатени на кислород смеси”.
Малко преди края на събитието, проф. Шопов припомни ключови елементи при Кардио-пулмоналната ресусцитация.

Събитието бе отбелязано с голям интерес от страна на водолазите, като гости бях дошли от всички краища на страната, включително и от водолазни клубове от Гърция.