ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Трети етап от проект
“Повишаване на знанията за морската околна среда
за устойчиво управление на морските ресурси
и постигане целите на син растеж”

След извършено обследване на множество точки в акваторията на община Бургас, по проект “Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж”, общината с помощта на ROV установи няколко зони с повишена концентрация на отпадъци. Почистването на установените зони бе възложено на СНЦ “Приятели на Морето – Бургас” по Договор 08-00-1424(4)/31.05.2021г, като то трябва да бъде извършено на четири етапа.

Като втори етап от сключения договор, Община Бургас възложи следната точка за почистване:

  • Пристанище Сарафово, гр. Бургас

На 16.07.2022 членове на сдружението извършиха подводно почистване на пристанището в кв. Сарафово. Всички посочени от общината замърсители бяха извадени и депонирани.