ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Управителен Съвет

Нашият управителен съвет

 
 
Стоян Димитров
Председател на сдружението
 
 
Йонко Димитров
Член на управителния съвет
 
 
Николай Желев
Член на управителния съвет