ул. Транспортна № 7, 8008 Бургас, България
+359 56 840 060

Euroimpex Проект

На 13 Юли 2022 г. членове на сдружението извършиха почистване на пристанищната зона на гр. Несебър, като бяха извадени отпадъци с общо тегло 5250 кг.

Възложителя остана изключително доволен от извършената услуга.